Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
TEKNOMAK İNŞAAT İZOLASYON
+90 0232
381 20 50
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı


DÖŞEME ISI YALITIMI1.1 Radye Temel Altında Isı Yalıtımı

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Isı yalıtımı, yatay olarak döşeme betonu altına serilir. Zemine oturan döşemelerde, ısı yalıtımı olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma mukavemetine sahip XPS levhalar kullanilmalidir. Isıtılmayan bodrumların üzerinde yer alan dösemelerde, ısı yalıtmı bodrum tavanına tespit edilerek, zemin katların döşemeden kaynaklanan ısı kayıpları engellenmiş olur.
• Zemine oturan döşemelerde, su yalıtım örtüsü uygulanacaksa, döşeme betonunun ve ısı yalıtım levhalarının altında veya üstünde uygulanabilir. Isı yalıtım levhaları, sudan ve toprakta bulunan diğer kimyasallardan etkilenmemelidir.
• Döşeme betonu ısı yalıtımında oluşabilecek deformasyonlardan etkilenir. Isı yalıtım malzemesi bünyesine su emmeyen ve bu nedenle deforme olmayan tipte olmalıdır.
• Isı yalıtımı altındaki zemin, ısı yalıtım levhalarının serilmesine uygun hale getirilmelidir. Isı yalıtım levhaları birbirleri ile iyi kenetlenmiş olmalı ve aralarında boşluk kalmadan zemine serilmelidir.
• Isı yalıtım malzemeleri, yeterli basma ve uzun süreli yüklere karşı sünme mukavemetine sahip olmalıdır. Öngörülen tüm döşeme ve hareketli yükler göz önüne alınmalıdır.
• Isı yalıtım levhaları ve su yalıtımı membranı uzun süre serili olarak birakılmamalıdır. Döşeme betonu dökülmeden hemen önce serilmelidir.
1- Döseme kaplaması
2- Şap
3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası)
4- Isı yalıtımı
5- Su yalıtım örtüsü
6- Grobeton
7- Blokaj
8- Toprak zemin
A- Ahsap parke
B- Ahsap kör döfleme
C- Ahsap kadronlar arası ısı yalıtımı
D- Su yalıtım örtüsü
E- Grobeton
F- Blokaj
G- Toprak zemin
1- Döşeme kaplaması
2- Yüzer şap (Donatılı, anolu, 400 dozlu)
3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü
4- Isı yalıtımı / mantolama
5- Şap
6- Asmolen döşeme
7- İç yüzey kaplaması (iç sıva)
TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI
Arakat Döşeme Detayı
Döşemelerde Isı Yalıtımı
• Beton dökülürken sivri cisimlerle su ve ısı yalıtımı zedelenmemelidir. Ayrıca donatı demirleri yerleştirilirken aynı titizlik gösterilmelidir.
• Isı yalıtım levhaları sürekliliği bozulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Özellikle duvar birleşimlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde detaylar çözülmelidir.
• Duvar yalıtımı yapılırken ısı yalıtımı döşeme kalinliğinin alt hizasinda başlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Zemin etüdü ve zemindeki su durumu (zemin rutubeti, basınçsız su ve basınçlı su) incelendikten sonra kullanılacak ısı ve su yalıtım malzemelerinin seçimi ve dizilisi yapılmalı.
1.1.A Kullanılan Malzemeler
A) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli yanma sınıfı minimum B1 olan, yoğunluğu en az 30 kg/m3, %10 deformasyonda basınç gerilmesi en az 300 kPa (C3 Sınıfı) olan, ekstrüde polistiren köpük levhalar. Statik yüklerin gereklerine uygun olarak yüksek mukavemetli (radye temel altı 400 veya 500 kPa gibi) ürünler seçilmelidir.
1.2 Betonarme Döşeme Üstünde Isı Yalıtımı
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Isı yalıtımı, döşeme betonu üzerine serilir. Su yalıtımının, döşeme betonu üzerinde olması gerekir. Isıyalıtım malzemesi yeterli basma ve sünme mukavemetine sahip ve rijit olmalıdır. Isı yalıtım levhaları doğrudan ahşap vb. döşeme kaplamaları altında kullanılabilir.
• Döşeme betonunun yüzeyi düzgün, temiz, toz ve atıklardan arındırılmış olmalıdır.
• Şap kalınlığı, döşeme kaplaması ve yükler göz önüne alınarak, yeterli basma mukavemetine sahip olmalıdır.
• Kapı altlarina gelen veya herhangi bir ekipmanın dösemeye tespit edilmesi gereken bölgelerde şap kalınlığının taşıyıcı olarak yeterli olmaması durumunda gereken önlemler alınmalıdır.
• Mineral yünler ile ısı yalıtımı yapıldığında, ısı yalıtımı üzerine 0.12 mm kalınlığında polietilen folyo serilmelidir. Aksi halde şap içerisindeki nem ısı yalıtımı bünyesine nüfuz edecektir. Rijit ısı yalıtımı kullanıldığında yalnızca ek yerlerine bant çekmek yeterli olacaktır.
• Eğer sürme su yalıtımı kullanılıyorsa, ısı yalıtımı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Isı yalıtım tabakası, şap tabakası dökülürken zedelenmemelidir. Ahsap vb. nemden etkilenen döşeme kaplamalarının, nemden etkilenmemeleri için şap tabakası üzerine polietilen folyo serilmelidir.
• Döşeme betonu üzerinde kullanılan su yalıtımı ister sürme, isterse membran şeklinde olsun duvara döndürülmelidir. Süpürgeliklerin kaplama ile birleştikleri noktalar, su geçisini önleyecek şekilde yalıtılmalıdır.
DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI
• Ahşap kaplamalı döşemelerde, döşeme betonu üzerinde su yalıtımı yoksa, ısı yalıtımı ile kaplama arasında buhar kesici konulmasi gerekir. Rijit ısı yalıtım levhaları ile yapılmış kompozit panel kullanılıyorsa, buhar kesici tabaka ısı yalıtımı altında olabilir.
• Şap tabakalı döşemelerde, ısı yalıtım malzemesi üzerinde ayırıcı bir katman kullanılmalıdır. Kaplama tabakası yapılmadan önce şap tabakasının kuruması sağlanmalıdır.
• Döşemedeki ısı yalıtımı ile içten duvara yapılan ısı yalıtımı birbiri üzerine bindirilerek ısı köprüleri engellenmelidir. Sandviç duvarı yalıtımı yapılırken, ısı yalıtımı döşeme kalınlığının alt hizasından başlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Şap tabakalı kaplamalarda, ısı yalıtımı şap kalınlığı boyunca yukarı döndürülmelidir. Ancak duvara döndürülen ısı yalıtımı, duvar kaplaması ve süpürgelik ile kapatılabilmelidir.
• Borular ile delinen su yalıtımı veya buhar kesici membranlar sızdırmaz hale getirilmelidir. Soğuk su boruları ısı yalıtımlı olmalıdır.
1.2.A Kullanılan Malzemeler
Isı Yalıtım Malzemeleri
A) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli, yanma sınıfı minimum B1 olan en az 30 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar.
B) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, yanma sınıfı minimum B1 olan, en az 30 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C2 Sınıfı) ekstrüde polistiren köpük levhalar.
C) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalinlikta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, yanma sınıfı A olan en az 100 kg/m3 yoğunlukta taşyünü levhalar.
1.3 Arakat Döşemelerinde Isı Yalıtımı
Müstakil ısıtma yapılan katlar arasında, döşeme betonu üzerinde mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. Şap dökülmeden önce ısı yalıtım malzemesi üzerine ayırıcı bir polietilen folyo kullanılması gerekir.
1.3.A Kullanılan Malzemeler
A) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa, yanma sınıfı minimum B1 sınıfı olan genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar.
DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI
B) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3  yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C2 Sınıfı), yanma sınıfı minimum B1 sınıfı olan ekstrüde polistiren köpük levhalar.
C) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, yanma sınıfı A olan en az 100 kg/m3 yoğunlukta taşyünü levhalar.
Su Yalıtım Malzemeleri
TS 11758/1’e göre üretilmiş polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılabilir.


Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
                              Isı                   Su                  Ses                 Polyurea - Poliürea               Yangın                                        Yenileme - Onarım
Mantolama      |   Yalıtımı    |      Yalıtımı    |    Yalıtımı    |     Poliüretan Sprey Köpük   |      Yalıtımı     |    Çatı - Teras    |    Tadilat - Dekorasyon
www.teknomak.com
Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
MANTOLAMA HAKKINDA

Mantolama Nedir

Nelere Dikkat Etmeliyiz

Mantolama Çeşitleri

Mantolama Sözleşmesi

Doğru Bilinen Yanlışlar

Apartman Mantolama Kararı Nasıl Alınır

Çatılarda Mantolama

Döşemelerde Mantolama

Mantolama Genel Şartname

Mantolamada Yapılan Hatalar

Mantolama Uygulama Teknikleri

Mantolama Neden Yapılmalıdır

Dış Cephe Mantolama Nerelere Yapılır

Mantolama Ürün Özellikleri

Mantolama Nasıl Yapılır

Mantolama Püf Noktaları

Mantolamada Sıkça Sorulan Sorular

ISI YALITIMI HAKKINDA

Isı Yalıtımı Artık Yasal Zorunluluktur

Pencere Isı Yalıtımı

Döşeme Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Uygulamalarında Yapılan Hatalar

Bina Isı Yalıtımı Genel Şartname

Bodrum ve Temel Perdelerde Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır

Isı Yalıtımı Ne Kadar Tasarruf Sağlar

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar

Isı Yalıtımı Sağlıklı Yaşam Sunar

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Isı Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra gel levitra generique levitra en ligne viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs

cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika

viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs viagra suomi

levitra generika cialis schweiz viagra bestellen viagra schweiz kamagra schweiz cialis bestellen priligy kaufen kamagra schweiz levitra generika tadalafil generika cialis schweiz cialis bestellen kamagra gel viagra bestellen cialis kaufen cialis generika kamagra bestellen kamagra oral jelly kamagra schweiz cialis generika levitra bestellen viagra bestellen cialis schweiz

tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

adidas yeezy boost 350 adidas nmd r1 adidas gazelle femme adidas stan smith femme adidas superstar femme adidas yeezy boost 350 prix adidas nmd runner adidas superstar pas cher adidas gazelle homme adidas stan smith pas cher adidas superstar adidas stan smith adidas stan smith zwart adidas superstar dames adidas yeezy adidas yeezy boost 350 adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada