Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
TEKNOMAK İNŞAAT İZOLASYON
+90 0232
381 20 50
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı


ISI YALITIMI İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ KURALLAR


Isı Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar

Dünya üzerinde verimsiz enerji kullanımının büyük bir problem olması ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirme çabalarına paralel olarak, yalıtım sektörü içerisinde de ilk olarak ısı yalıtım malzemelerine ait Avrupa Standartları oluşturulmuştur. Ülkemizin yürütmekte olduğu AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsaminda, ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili oluşturulan bu Avrupa Standartlarının tamamı TSE tarafından birebir tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanmıştır. Bu ürün standartları; test, işaretleme ve etiketleme prosedürleri de dâhil olmak üzere ısı yalıtım malzemelerinin karakteristik bilgilerini tarif etmektedir. Ürün standartlarının yanı sıra tasarım aşamasında kullanılan hesaplama ve analiz prosedürlerine yönelik Türk Standartları da bulunmaktadir. Isı yalıtımı ile ilgili esasların verildiği 08 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeligi”; TS 825 standardının uygulaması ve yalıtım uygulama detaylarını içeren bir diğer mevzuattır.
Isı yalıtımı ile ilgili standart ve mevzuatlar,aşağida liste halinde verilmistir;
TS 305 (03.02.1977): Odun Talaşı Levhaları
TS 7232 (16.05. 1989): Boru Biçiminde Lifli Yalıtım Malzemesi
TS 901 (01.11.1972): Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi
TS 901-1 EN 13162 (29.04.2005): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar Için – Fabrikasyon Olarak Imal Edilen Mineral Yün (MW) Mamuller – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 7316 EN 13163 (17.04.2002): Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalar Için – Fabrikasyon Olarak Imal Edilen - Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 11989 EN 13164 (30.04.2003): Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalar İçin – Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (XPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13165 (02.03.2004): Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalar İçin – Fabrikasyon Olarak Imal Edilen Sert Poliüretan Köpük (PUR) – Özellikler – Direktif: 89/106EEC
TS EN 13166 (02.03.2004): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Fenolik Köpük (PF) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13167 (11.12.2002): Isı Yalıtım Ürünleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Cam Köpüğü Ürünleri – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13168 (15.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri - Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Rende Yongası (WW) Mamulleri-Özellikler– Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13169 (28.01.2004): Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalar İçin – Genleştirilmiş Perlitten Fabrikada İmâl Edilmiş Mamuller (EPB) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 304 EN 13170 (17.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrika Yapımı Genleştirilmiş Meşe Mantarı Levhaları (ICB)-Özellikler - Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13171 (15.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri - Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Odun Lifli (WF) Mamuller-Özellikler - Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13172: Isı Yalıtım Ürünleri – Uygunluk Değerlendirmesi - Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13494 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Yapıştırıcı ve Yalıtım Sıvasının, Isı Yalıtım Malzemesine Yapışma Mukavemetinin Tayini
TS EN 13495 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Çekme – Kopma Mukavemetinin Tayini (Blok Köpük Testi)
TS EN 13496 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Cam Elyaflı Sıva Filesinin Mekanik Özelliklerinin Tayini
TS EN 13497 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Darbe Dayanımının Tayini
TS EN 13498 (27.09.2005): Bina Uygulamalarında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Penetrasyon (Nüfuz Etme)
Mukavemetinin / Dayanımın Tayini
TS EN 13499 (28.01.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Genleştirilmiş Polistiren Köpük İle Yapılan Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler
TS EN 13500 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Mineral Yünler İle Yapılan Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler
TS 5808 (29.04.1988): Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları
TS 7847 (08.02.1990): Hazır Sıva – Dış Cepheler İçin, Sentetik Emülsiyon Esaslı
TS EN 1279-5 (27.12.2005): Cam - Yapılarda Kullanılan – Cam Esaslı Yalıtım Birimleri -
Bölüm 5: Uygunluk Değerlendirmesi İçin
TS EN 1096-1,2,3: Yapılarda Kullanılan Cam – Kaplamalı Cam
1.1 ısı Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar
TS 825(29.04.1998): Bina Isı Yalıtımı Kuralları Standardı
TS EN ISO 13788 (27.04.2004 ): Bina Bileşenlerinin ve Bina Elemanlarının Nemli Ortamda Isıl Performansı – Kritik Yüzey Nemini ve Bina Bileşenlerinin İçindeki Yoğusmayı Önlemek İçin İç Yüzey Sıcaklığı – Hesaplama Metotları
TS EN ISO 10211-1 (07.11.2000): Bina İnşaatlarında Isıl Köprüler – Isı Akışları ve Yüzey Sıcaklıkları – Bölüm 1: Genel Hesaplama Metotları
TS EN ISO 10211-2 (29.11.2001): Bina Yapımında Isıl Köprüler – Isı Akışlarının ve Yüzey Sıcaklıklarının Hesaplanması – Bölüm 2: Doğrusal Isıl Köprüler
TS EN ISO 14683 (21.03.2000): Bina İnşaatı – Isıl Köprüler – Lineer Isıl Geçirgenlik – Basitleştirilmiş Metot ve Hatasız Değerler
TS 8441 (14.04.1990): Isı Yalıtımı Hesaplama Metotları – Düzlem Yapı Yüzeylerinde Dikdörtgen Kesitli Isı Köprüleri
08 Mayis 2000 tarih ve 24043 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”
1.2 Çalismaları Devam Eden Mevzuat ve Standartlar
2002/91 EC Sayılı “Binaların Enerji Performansına Dair Yönetmelik”
1.3 AB İle Uyumluluk
TS 305, TS 901 ve TS 5808 Standartları dışındaki tüm standartlar Avrupa Standartlarının Türkçe’ye tercüme edilmesi ile oluşturulmuştur. TS 901” Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi” standardının, ısı yalıtımı bölümünün karşılığı olan EN 13162 standardı, Türk standardı olarak yayımlanmıştır. Dolayısıyla ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili ürün standartlarının tümü Avrupa Standartları ile uyumludur. Söz konusu standardın ses yalıtımı ile ilgili bölümünde yer alan bilgiler de TS 901–1 EN 13162 standardinda yer almaktadır. Söz konusu standardin ses yalıtımı ile ilgili bölümüne yönelik ise yayımlanmış bir Avrupa standardı bulunmamaktadır. Isı yalıtım malzemelerine yönelik olarak yayımlanan Avrupa standartlarından bazıları için (XPS, Poliüretan, Fenolik Köpük, Cam Köpüğü, Ahşap Yongası, Genleştirilmiş Perlit ve Odun Lifi) 2005 ve 2006 yıllarında AB’nde yayımlanan değişiklik yönergelerinin (Amendments) uyumlaştırılması çalışmaları TSE tarafindan tamamlanmiştir.
1.4 Standart Eksikliği
Gelişmiş ülkelerde; standart ve yönetmelikler zamanla güncellenerek binalardan kaybedilen ısıl enerji miktarının sınır değerleri aşağıya çekilmiştir. Türkiye’de 1998 yılındaki TS 825 standardı, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 2008 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. TS 825 standardı ile önemli ölçüde iyileştirme yapılmış olsa da bu standart geliştirilmeli ve yeni sinir değerleri ile yürürlüğe girmelidir. Standardin 22 Mayis 2008 tarihinde yayımlanan son revizyonunda; hesaplama prosedürlerinde iyileştirme yapilmasına rağmen enerji limitlerinde kapsamli bir iyileştirme hedeflenmemiştir.
Bununla birlikte TS 825, ısınma amaçlı kullanılan enerji tüketimini disiplin altina alsa da dört mevsimi yaşayan ülkemizde, soğutma ihtiyacı ve enerji tüketimi yönüyle çok önemli olan soğutma prosesini kapsamamaktadır. Dolayısıyla; yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan soğutma işlemi ile ilgili standart ihtiyacı bulunmaktadır. AB’de de konu ile ilgili çalışmalar sürmektedir.
İnce sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile ilgili EN 13496, EN 13497, EN 13498, EN 13499 ve EN 13500 standartları, İngilizce metin olarak 2004 yılında TSE tarafindan yayımlanmıştır. Tüm bu standartlar; izoder’in raportörlüğünde Türkçe’ye tercüme edilerek 2005 - 2006 yıllarında tekrar yayınlanmıştır. Profiller ve (su basman profilleri, dilatasyon profilleri, köse profilleri) su sızdırmazlık bantları gibi dış cephe ısı yalıtım sisteminin yardımcı bileşenlerine ait standartlar bulunmamaktadır. Bu ürünlere yönelik standart oluşturma çalişmaları ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.
Tesisat ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım ürünlerine ait standartlar henüz Avrupa’da da tamamlanmamıştır. Söz konusu standartların Avrupa’da yayımlanması ile birlikte, başta ülkemizde üretilen ürünler olmak üzere, tüm ısı yalıtım ürünlerinin standartları tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanacaktır. Bu amaçla; İzoder Tesisat Yalıtım Komisyonu tarafından; prEN 14303, prEN 14304, prEN 14313 standartlarının yenilenen her versiyonu takip ve tercüme ediliyor. Ülkemizde sadece prefabrik lifli ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili olan TS 7232 standardı bulunuyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nde optimum yalıtım kalınlığı ile ilgili ortak bir hesaplama prosedürünün oluşturulması çalışmaları sürüyor.


Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
                              Isı                   Su                  Ses                 Polyurea - Poliürea               Yangın                                        Yenileme - Onarım
Mantolama      |   Yalıtımı    |      Yalıtımı    |    Yalıtımı    |     Poliüretan Sprey Köpük   |      Yalıtımı     |    Çatı - Teras    |    Tadilat - Dekorasyon
www.teknomak.com
Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
MANTOLAMA HAKKINDA

Mantolama Nedir

Nelere Dikkat Etmeliyiz

Mantolama Çeşitleri

Mantolama Sözleşmesi

Doğru Bilinen Yanlışlar

Apartman Mantolama Kararı Nasıl Alınır

Çatılarda Mantolama

Döşemelerde Mantolama

Mantolama Genel Şartname

Mantolamada Yapılan Hatalar

Mantolama Uygulama Teknikleri

Mantolama Neden Yapılmalıdır

Dış Cephe Mantolama Nerelere Yapılır

Mantolama Ürün Özellikleri

Mantolama Nasıl Yapılır

Mantolama Püf Noktaları

Mantolamada Sıkça Sorulan Sorular

ISI YALITIMI HAKKINDA

Isı Yalıtımı Artık Yasal Zorunluluktur

Pencere Isı Yalıtımı

Döşeme Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Uygulamalarında Yapılan Hatalar

Bina Isı Yalıtımı Genel Şartname

Bodrum ve Temel Perdelerde Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır

Isı Yalıtımı Ne Kadar Tasarruf Sağlar

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar

Isı Yalıtımı Sağlıklı Yaşam Sunar

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Isı Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra gel levitra generique levitra en ligne viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs

cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika

viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs viagra suomi

levitra generika cialis schweiz viagra bestellen viagra schweiz kamagra schweiz cialis bestellen priligy kaufen kamagra schweiz levitra generika tadalafil generika cialis schweiz cialis bestellen kamagra gel viagra bestellen cialis kaufen cialis generika kamagra bestellen kamagra oral jelly kamagra schweiz cialis generika levitra bestellen viagra bestellen cialis schweiz

tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

adidas yeezy boost 350 adidas nmd r1 adidas gazelle femme adidas stan smith femme adidas superstar femme adidas yeezy boost 350 prix adidas nmd runner adidas superstar pas cher adidas gazelle homme adidas stan smith pas cher adidas superstar adidas stan smith adidas stan smith zwart adidas superstar dames adidas yeezy adidas yeezy boost 350 adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada