Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
TEKNOMAK İNŞAAT İZOLASYON
+90 0232
381 20 50
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı
Yetkili Uygulayıcısı


TESİSATLARDA ISI YALITIMI


Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında, mekanik tesisat yalıtımının önemi, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalarin ısıtma ve soğutma tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan boruların, tanklarin, depolarin, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir.Enerji kazanımı, sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve ısı izolasyon malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemeleri nin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir.
Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir:
• Isı iletkenlik katsayısı
• Buhar difüzyon direnç katsayısı
• Yangına dayanıklılık
• Uygulama rahatlığı
• Korozyon riskinin az oluşu
• Ekonomiklik
• Dayanım sıcaklığı
• Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (Toksisite),
• Duman yoğunluğu
Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatin soğuk, ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. Piyasada bulunan yalıtım mantolama malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Seramik Yünü 1800 ºC
Kaya yünü/Taş yünü 750 ºC
Cam Köpüğü 430 ºC
Cam yünü 250 ºC
Poliüretan Köpük 110 ºC
Kauçuk Köpüğü 110 ºC
Polietilen Köpük 95 ºC
Expande Polistiren 80 ºC
Extrüde Polistiren 80 ºC
Malzeme Tmax
Binalardaki mekanik tesisat, içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır.
Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıda verilmiştir.
Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının, ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ısı yalıtım malzemesinin yüzeyine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzemeyle sürekli olarak kaplanmalıdır.
1. ISITMA TESİSATININ YALITIMI
Binalarin ısıtma tesisati ılık hatlar sınıfına girmekte olup ısıtma tesisatlarinda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri polietilen köpük, elastomerik kauçuk köpüğü ve camyünüdür.
2. SOĞUTMA TESİSATININ YALITIMI
Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kaplanması gerekir. Yeterli kalınlıkta kapalı gözenekli malzemelerle yapilan uygulamalarda ilave bir kaplamaya gerek yoktur. Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumlarin oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının (µ) yeterince yüksek olmasına, uygun yalıtım kalınlığının tespit edilmesine ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. Soğutma tesisatinda yalıtım uygulamalarinda malzemelerin bindirme aralıklarinda sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için kendinden yapişkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. Bazı yalıtım malzemelerinin su buharı difüzyon direnç katsayılari alfa değerleride verilmifltir:
TESİSAT YALITIMI
3. Vanalarin ve Armatürlerin Yalıtımı
Vana ve armatürlerin yalıtılmaması durumunda aynı çaplı 3-4 metre boruya eşdeğer miktarda enerji kayıplarinın meydana geleceği göz önünde bulundurulmalıdır. Vana ve diğer armatürlerin yalıtımlari şimdiye kadar galvaniz saçtan kutu yapilarak bunlarin içine camyünü ya da taşyünü doldurmak sureti ile yapilmaktadır. Fakat bu yöntem vananın bakımını zorlaştırmakta, bir sızıntı durumunda yalıtım malzemesinin özelliğini bozmakta ve uygulama güçlükleri yaratmaktadır. Günümüzde vana yalıtımlari için demonte edilebilen yalıtım ceketleri imal edilmektedir. Vana ceketleri, sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinde vana yüzeyinde olan ısı kaybını, soğutma sistemlerinde ise ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek amacı ile kullanılmaktadır.
4. YALITIM KALINLIĞI
Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sira uygun yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. Bu seçimde önemli olan optimum yalıtım kalınlığının seçilmesidir. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak Yapilmalıdır.
Madde Boru ve Armatür Çapı Minimum Yalıtım Kalınlığı
Madde 1–4 belirtilen tesisat ve armatürler için duvar içinde döşeme geçişlerinde, boru kesişimlerinde, boru birleşim noktalarinda, merkezi tesisat dağıtma ağında;1-4 maddelerine karşılık gelen yalıtım kalınlıklarının yarısı kadar. İç çapı 22mm’ye kadar; İç çapı 22mm’den 35mm’ye kadar; İç çapı 35mm’den 100mm’ye kadar;
İç çapı 100mm’den büyük olan 20mm 30mm Boru çapına eşit 100mm
TESİSAT YALITIMI
5. MEKANİK TESİSAT SİSTEMiNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Mevcut binalarda çatı ve duvarlara ısı yalıtımı yapılması ve pencere sistemlerinin iyilefltirilmesi ile mekanik tesisatta yapilan ısı yalıtımı sonucu binanın kışın ısı kaybı, yazın ise ısı kazancı azalacaktır. Bu ısı kaybı / kazancındaki azalmanın, binada tüketilen yakıt miktarında bir tasarruf sağlayabilmesi için ısıtma sistemi tarafından algılanabilmesi gereklidir. Bu nedenle bu binalarda var olan mekanik ısıtma veya soğutma sistemlerinin iyilefltirilmesi şarttır. Bu iyilefltirme aşamasındaki maddelerin uygulanmasıyla yapilabilir.
• Gaz ve sıvı yakıt yakan kazanlarda işletme döneminde yılda en az iki kez baca gazı analizi yaptırılarak, kazan-brülör ayarlarina müdahale edilmeli, sistem performansı kontrol altında tutulmalı, büyük tesislerde söz konusu kontrol periyodik ve daha sık yapilmalı, kazan-brülör sisteminin kontrolü mutlaka yapilmalıdır.
• Katı yakıt yakan kazanlarin ön duman kapakları, arka duman sandığı bağlantıları ile patlama kapağının amyant ftillerle basit olarak contalanması suretiyle hava sızdırmaz hale getirilmesinin yanma verimine olumlu etkisi vardır.
• Katı, sıvı veya gaz kullanılan tüm kazanlarda baca gazı sıcaklığının işletmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için baca gazı termometresi kullanılmalıdır.
• Merkezi ısıtma tesislerinin dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleriyle, bireysel ısıtma sistemlerinin de oda termostatlari veya termostatik radyatör musluklari ile donatılmalari gereklidir. Merkezi ısıtma veya klima sistemlerinde ısı geri kazanımı sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Tesisat ısı yalıtımı na son yıllarda gerekli önem gösterilse de henüz istenen seviyeye ulaşamamıştır.


Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
                              Isı                   Su                  Ses                 Polyurea - Poliürea               Yangın                                        Yenileme - Onarım
Mantolama      |   Yalıtımı    |      Yalıtımı    |    Yalıtımı    |     Poliüretan Sprey Köpük   |      Yalıtımı     |    Çatı - Teras    |    Tadilat - Dekorasyon
www.teknomak.com
Anasayfa    |     Kurumsal    |     Hizmetlerimiz    |    Referanslarımız   |    İletişim
MANTOLAMA HAKKINDA

Mantolama Nedir

Nelere Dikkat Etmeliyiz

Mantolama Çeşitleri

Mantolama Sözleşmesi

Doğru Bilinen Yanlışlar

Apartman Mantolama Kararı Nasıl Alınır

Çatılarda Mantolama

Döşemelerde Mantolama

Mantolama Genel Şartname

Mantolamada Yapılan Hatalar

Mantolama Uygulama Teknikleri

Mantolama Neden Yapılmalıdır

Dış Cephe Mantolama Nerelere Yapılır

Mantolama Ürün Özellikleri

Mantolama Nasıl Yapılır

Mantolama Püf Noktaları

Mantolamada Sıkça Sorulan Sorular

ISI YALITIMI HAKKINDA

Isı Yalıtımı Artık Yasal Zorunluluktur

Pencere Isı Yalıtımı

Döşeme Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Uygulamalarında Yapılan Hatalar

Bina Isı Yalıtımı Genel Şartname

Bodrum ve Temel Perdelerde Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır

Isı Yalıtımı Ne Kadar Tasarruf Sağlar

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar

Isı Yalıtımı Sağlıklı Yaşam Sunar

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Isı Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Kurallar

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra gel levitra generique levitra en ligne viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs

cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika

viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs viagra suomi

levitra generika cialis schweiz viagra bestellen viagra schweiz kamagra schweiz cialis bestellen priligy kaufen kamagra schweiz levitra generika tadalafil generika cialis schweiz cialis bestellen kamagra gel viagra bestellen cialis kaufen cialis generika kamagra bestellen kamagra oral jelly kamagra schweiz cialis generika levitra bestellen viagra bestellen cialis schweiz

tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

adidas yeezy boost 350 adidas nmd r1 adidas gazelle femme adidas stan smith femme adidas superstar femme adidas yeezy boost 350 prix adidas nmd runner adidas superstar pas cher adidas gazelle homme adidas stan smith pas cher adidas superstar adidas stan smith adidas stan smith zwart adidas superstar dames adidas yeezy adidas yeezy boost 350 adidas superstar canada adidas nmd adidas superstar adidas nmd canada